Intillay Killallay

Intita Killatapas napaykuna takikuna

Kay Tutayaypi (José María Arguedas)

Intillay, killallay,
maychallantam lluqsimunki,
chaychallantam ripukusaq
maychallantam kutipusaq.

Intillay, killallay,
maypi kanaykikamataq
kay tutapi waqachkani,
kay tutayaypi suyachkayki.

Intillay, killallay,
maychallantam lluqsimunki,
chaychallantam ripukusaq
maychallantam chinkaykusaq.

José María Arguedas: Cantos y Cuentos Quechuas, Primera Parte. Munilibros, Eduardo Vega Posada, Lima, 1986, p. 162.

(qallarinaman)

 

Silili Wayta (José María Arguedas)

Intillay, killallay ama saqiwaychu,
karuraqmi rinay tutayallaymanmi.
Sumaq siwar qinti, ama harkawaychu,
mamallaysi maskawan uñan chinkachiq urpi hina.
Silili, silili wayta, qawachkankim kay vidayta
mayu hina waqasqayta wayra hina qaparispa.

José María Arguedas: Cantos y Cuentos Quechuas, Primera Parte. Munilibros, Eduardo Vega Posada, Lima, 1986, p. 36.

(qallarinaman)

 

Intillay Killallay - Qayara llaqtapi Karnawal

Intillay killallay
kanchaykamullaway,
tutallaypim purichkani
mamallayta, taytallayta maskaspay.
Mamayta tarispapas,
taytayta tarispapas,
kuñaduyraq, kuñadayraq
maskanay kachkan.

Karnawal rimay taki, Qayara llaqta (Ayakuchu suyupi), 22 kaq punchawpi marsu killapi 2003 watapi.
Estrofa de Carnaval, Cayara (Ayacucho), 22 de marzo de 2003.
Kimberly Theidon: Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos, IEP Ediciones, Lima, 2004, p. 78.

Qayara llaqtapiqa 14 kaq punchawpi mayo killapi 1988 watapi piruwanu suldadukuna kimsa chunka isqunniyuq runakunatam wañuchirqa.
Chaypacha, llakiysapa sasachakuy pacha nisqapi, Qayara llaqtapi Tania sutiyuq pasñacha wiñarqa, 1984 watapi paqarisqa.
Chay Qayara llaqtamanta hamuq warmi, Tania Edith Pariona Tarqui sutiyuq, kunrisista tukunapaq 22 kaq punchawpi julio killapi 2016 watapi Piruwanu Kunrisupi sullullcharqa:
Qayara, Ayakuchu llaqtayrayku, chayhinallata llapallan llaqtanchikkuna, qichwa, aymara, amasuniku allin kawsayninta maskaspa, arí llamkasaq.
Ama haykapipas terrorismo ni subversivo ni de estado nisqa kachunchu. Arí sullullchanim,
nispa.

Kay takitapas qaway: Ofrenda, Huamanga / Wamanga (Carlos Falconí / Manuelcha Prado)

(qallarinaman)

 

Altu Punkupi

Intillay Killallay
maypiñataq kanki
maypi kanaykikamam
llantullapi kani
maypi kanaykikaman
tutayaypi kani.

Trío Amanecer de Huancavelica - Wankawillka, Pablo Landeo Muñoz sutiyuqpa qillqasqanpi (Runa takikunapi Estado uyachay), kaypi: Pututu N° 54, p. 7, nuwimri killapi, 2015 watapi.

(qallarinaman)

 

Intillay Killallay suyachkaykipunim (Wanta llaqtapi)

Intillay Killallay
maypiñataq kanki
chaypi kanaykikamam
tutayaypi kani.

Intillay Killallay
maypiñataq kanki
chaypi kanaykikamam
llakillapi kani.

Intillay Killallay
suyachkaykipunim,
maytam lluqsimurqanki
chaychallantam risaq.

Porfirio Meneses Lazón: Huanta en la cultura peruana, Lima, 1974, p. 140.

(qallarinaman)

 

Intillay Taytallay

Intillay Taytallay, Taytallay Intillay,
Munakuywanmi napaykamuyki,
Kanchayniykiwan quchurikuspa,
Tukuy sunquywan rimaykamuyki,
Quñiyniykiwan qali kawsaspay,
Taytallay, intillay, intillay, taytallay.
Mamallay, Killallay, Killallay, Mamallay,
Kusikuywanmi achuykamuyki,
Sapan wawayki, kusi wawayki,
Qasqullaykipimi muchaykamuyki,
Marqayllaykipi uywakuwanki.
Killallay, mamallay, mamallay, killallay.

Willkaruna - kawsaypura.blogspot.com - Willka taki, awril killapi, 2014 watapi.

(qallarinaman)

 

Intillay Killallay (Luzmila Carpio)

Intillay killallay,
kanchayniykiwan
kuskachasqa tukuy wiñayku
ñuqayku.

Qamman tata inti,
napaykamuyku
kuskachasqa qamta yuyayku
ñuqayku.

Luzmila Carpio - Kuntur Mallku - El mensajero (CD), 1999.

(qallarinaman)

 

Intillay Killallay (Inti Raymi)

Intillay Taytallay, Intillay Taytallay.
kusikuywanmi napaykuykiku.
k'anchayniykiwan samikuspayku,
k'anchayniykiwan samikuspayku.
Intillay! Taytallay!
Intillay! Taytallay!
Intillay Taytallay, Intillay Taytallay.

Teqsimuyuntan kallpanchashanki
Q'oñiyllaykiwan khuyaykuspayki
Q'oñiyllaykiwan khuyaykuspayki
Intillay Taytallay, Intillay Tayallay.

Faustino Espinoza Navarro, Guión del Inti Raymi, Qosqo, 1944 (AMLQ ñisqap pichqantin hanllalli qillqayninwan qillqasqa).

(qallarinaman)

 

Kachi Wankaray Minapi - Ñam inti lluqsimuchkanña

Ofrenda, Huamanga / Wamanga (Carlos Falconí / Manuelcha Prado)

Luzmila Carpiop takinkuna

Hatariy, Atawallpa! (Runasimipi pacha kutiypaq taki)

Kuntur phawan (Yaw Kuntur)

Pachamamaman mañay

Runasimipi Willakuykuna, Qillqasqakuna

Rapip qallarinanman


Last update: 11 Oct 2016. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).