Ritama wayta

Rikardu Dulurir / Iskaynintin Wanta Runa

WAQASPA:
Qillucha ritama wayta,
qillucha, qilluyasqa
ritama wayta.

QAPARISPA:
¡Sayay karahu!
¡Ratatatatatata!

RIMASPA:
Qumir pacha runakuna
llaqtanchikman yaykuramunku.
"Chulu mamaykipa rakan" niwaspanku,
manchakuyllataña chiqirachispa
llaqtamasinchikta chinkarachinku,
ima chaykunatapas suwaspa tukuramunku.

¡Ratatatatatata!

TAKISPA:
¡Rikuq ripusun wawqillay!
¡Ay! ¡Rikuq ripusun!
¡Rikuq ripusun lliw wawqiy!
¡Ay! ¡Rikuq ripusun!

TAKISPA:
Wanta plasachallanpi,
qillucha ritama wayta,
qillucha, qilluyasqa
ritama wayta.
Wanta plasachallanpi,
qillucha ritama wayta,
qillucha, qilluyasqa
ritama wayta.

TAKISPA:
Pichqakuchupi kachkanku,
Sinchikuna yaykuchkanku.
Wanta plasachallanpi
Sinchikuna muyurichkanku.

TAKISPA:
Yachakuqkunata wañuchinqaku,
sunqumanta Wanta runata,
qillucha, qilluyasqa
ritama wayta.
Chakrarunata wañuchinqaku,
sunqumanta Wanta runata,
qillucha, qilluyasqa
ritama wayta.

RIMASPA:
Kawsay
kikin wañuymanta
astawan chiriyaptinqa,
Tayta Inti
piñakuspa rupan,
hatun ritikuna
yakuyarinku
quchakunataq qallarinku
huntakuyta,
hatun lluqlla
chayaykamuchkan
sarunchaq pachakunata
pampananpaq,
musuq pachapitaq
ritama waytanqa,
arichu manachu,
Rikardu Dulurir
kuyasqay Ayakuchupaq.

TAKISPA:
Maypipas runakunap
yawarnin hichakun,
maypipas runakunap
yawarnin hichakun,
chaypim kikillan waytanqa
qillucha ritama wayta,
qillucha, qilluyasqa
ritama wayta,
chaypim kikillan waytanqa
qillucha ritama wayta,
qillucha, qilluyasqa
ritama wayta.

TAKISPA:
Runakunap yawarnin
ancha qapaysapam;
runakunap yawarnin
ancha qapaysapam;
aputuktu, wallpa-wallpa,
chili-chili, makacha hina;
pulvurapas dinamitapas,
aputuktu, wallpa-wallpa,
chili-chili, makacha hina;
pulvurapas dinamitapas.

QAPARISPA:
¡Karahu!
¡Pulvurapas dinamitapas!
¡Karahu!
¡Pulvurapas dinamitapas!

RIMASPA:
"¡Kawsachun Mamasuyu!" qaparkachaspa
wañuyllataña aparamunku.
Chaynam usyasun,
chulla uchkupi pampaykusqa
wawachanchikpas wakchalla puriykamunqa.

QAPARISPA:
¡Sinchikuna! ¡Sinchikuna! ¡Sinchikuna!
¡Flap flap flap!
¡Ratatatatatata! ¡Ratatatatatata!

Runasimipi Willakuykuna, Qillqasqakuna

Qhipaq kuti wakinchasqa: 29 kaq punchawpi, huk kaq killapi, 2017 watapi. © runasimi.de.  Kay qillqasqataqa iskaychaspa mastariyta atinki mana qatuspayki, qichwa simimanta yachayta Tiksimuyuntinpi mastarispa, qichwa simita mama llaqtankunapi kallpachaspa kawsarichispa. Kay qillqasqata iskaychaspaykiqa ñawpaq qillqaqta, runasimi.de nispaykipas musyachiy, kay llika tiyayman tinkimuyta churaspa. Papil (qillqana panqa) nisqaman chipachispaykiqa, url nisqata qillqamuy. Manam saqillaykichu kay qillqasqata iskaychayta, ñawpaq qillqaqta, runasimi.de nisqata mana musyachiptiykiqa.