Inkanchik kawsaptinqa, kapuyniyuq kaykuman

Alejandro Ortiz Rescaniere-p uyarispa qillqasqan Wikus llaqtapi, 1965 watapi, Juan Coleto-p willasqan (75 watayuq).
Juan Coleto, comunidad de Wikus / Vicos, Waylas / Callejón de Huaylas, distrito de Markara / Marcará, provincia de Qarwas / Carhuas, departamento de Ankash / Ancash.
Pukyu: Alejandro Ortiz Rescaniere, De Adaneva a Inkarri: una visión indígena del Perú. Lima, 1973. p. 133. Runasimi.de-pa llamk'apusqan.
Chay Wikus llaqtaqa 1594 watapi ispañulkunap atipasqanmanta pacha 1962 watakama asindas karqan. Wikus runakunaqa allpannaq, wakchapunis karqan, patrunpa sirwiqninkunas. 1962 watapi asindadunta ayqichirqansi. Adaneva ñisqamanta willasqa Wikus llaqtamantapas hamunsi, chay Juan Coleto-ppas willasqan.

Ankash rimaychaw (qallarina qillqa) Qusqu-Qullaw rimaypi (Runasimi.de-pa t'ikrasqan)
Illaqpita Taytantsik Inti huk warmi upa kanaa. Tsay warmi quñutsikuq tardikunapa kwirpunta, Inti huk laruta aywariptin. Tsay ampita Inti apruwichanaa upata, tsaypita yurinaa Inkantsik kaqpa imayka lliwta nunanaw. Tsaypita Tayta Inti qunqarinaa upanta. Inkantsik nuqantsiknaw allpakunata uryapakur watakunata mitsipakur. Kaynawlla piru mas puydiq. Hatunyarish, Inkantsik alli yachaq. Puririnaa hinantinta. Ayllunaa atska nunata. Tsayshi Mandakuqnintsik chikinaa y nunankunata mandanaa tsarish, apatsinaa hatun Lima markaman. Ch'usaqmanta Taytanchik Inti huk upa warmiyuq kasqa. Chay warmi q'uñichikuq ch'isikunapi kwirpunta, Inti huk laruta ripuptin. Chay tutapi Inti apruwichasqa upata, chaymanta yurisqa Inkanchik ima hayk'a lliw runa hinapas. Chaymanta Tayta Inti qunqarisqa upanta. Inkanchik ñuqanchik hina allpakunata llamk'aq, uywakunata michikuq. Kay hinalla kasqa, ichaqa aswan atipaq. Hatunyarispa, Inkanchik allin yachaq. Puririsqa hinantinta. Ayllusqa achka runata. Chaysi Mandakuqninchik chiqnisqa, runankunata kamachisqa hap'iyta, apachisqa hatun Lima llaqtaman.
Inkantsik [manash] munanaatsu Mandakuq llawiraatsinanta y tsay diyalla mandakunaa piqanta ruquryamanta. Y tsay piqan Limaman chaarish qillay tikrarinaa. Kwirpuwan ismayninkuna tikrarinaa qillay y quri. Tsay kunan pampakuykuna. Wikuspa pasanaa Inkantsik yanapamaqnintsik, tsaymi Wikuschaw kaykan pampakuykuna. Inkanchik manas munasqachu Mandakuqpa hap'isqanta kayta. Chay p'unchaw kamachikusqa umanta kuchuyta. Chay uman Limaman chayaspa, qullqiman t'ikrasqa. Kwirpuwan akan t'ikrasqa qullqi quriman. Chay kunan pampasqa. Wikusta pasasqa Inkanchik yanapawaqninchik, chaymi Wikuspi kachkan pampasqakuna.
Aykam waqayashqa llapan markakuna llakiyashqa, wañuriptin Inkantsik? Kawaptinqa, nuqantsikwan Prisidintita qanashqa kaptin, kapuqyuq kayaaman, papakunapis mas hatuntsaq tsuqllukunapis hatuntsaq manachi waksha kayaamantsu kananaw. Hayk'am waqasqa llapan llaqtakuna llakisqa, wañuptin Inkanchik? Kawsaptinqa, ñuqanchikwan Presidenteta atipasqa kaptin, kapuyniyuq kaykuman, papakunapas aswan hatunchaq chuqllukunapas hatunchaq, manachá wakcha kaykumanchu kunan hina.

 

Inkarrí ñisqamanta willasqakuna

Adaneva ñisqamanta willasqa (Wikus llaqtamanta)

Runasimipi Willakuykuna, Qillqasqakuna

Rapip qallananman


Last update: Mar 23, 2006. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).