Hanaq pachap kusikuynin

Chunka qanchisniyuq ñiqin pachak wata unaqmanta, qillqaq mana riqsisqa
(17th century, author unknown / siglo XVII, autor desconocido).
Juan Pérez Bocanegra-pa (1600-manta 1680-kama kawsasqansi) 1631 watapi uyarispa qillqasqansi
(recopilado por Juan Pérez Bocanegra en 1631).

Kay qillqasqa hina, "š" siq'iwanpas qillqasqa p'anqa qhaway
(Ñawpa pacha Qusqupipas "š" ñisqas, kunan pachataq Qusqupi runakuna "s"-lla ñichkaptin, Chinchaysuyu k'itikunallapi "sh" qillqaspa "š" ñispa rimachkanku)

Takina qillqasqa (miludiya) - Melodie - Melody - Melodía

 1. Hanaq pachap kusikuynin
  Waranqakta much'asqayki
  Yupay ruru puquq mallki
  Runakunap suyakuynin
  Kallpannaqpa q'imikuynin
  Waqyasqayta.
 2. Uyariway much'asqayta
  Dyuspa rampan, Dyuspa maman
  Yuraq tuqtu hamanq'ayman
  Yupasqalla qullpasqayta
  Wawaykiman suyusqayta
  Rikuchillay.
 3. Chipchiykachaq qatachillay
  P'unchaw pusaq qiyantupa
  Qam waqyaqpaq, mana upa
  Qisaykikta "hamuy" ñillay
  Phiñasqayta qispichillay
  susurwana.
 4. Ñuqahina pim wanana
  Mit'anmanta sananmanta
  Tiqsi machup churinmanta
  Llapa yalliq millaymana
  Much'apuway yasuywana
  Wawaykikta.
 5. Wiqikta rikuy p'inkikta
  Sukhay sukhay waqachkaqman
  sunqu qhiwi phutichkaqman
  Kutirichiy ñawiykikta
  Rikuchiway uyaykikta
  Dyuspa maman.
 6. Hanaq pachap qalla sanan
  K'anchaq p'unchaw tutayachiq
  Killa paqsa rawrayachiq
  Anqelkunap q'uchukunan
  Hinantinpa rirpukunan
  Kawsaq pukyu.
 7. Qhapaqmanta miraq suyu
  Qhapaqkunap Qhapaqninpa
  Ñawpamanta wachaqninpa
  Gracia suq'uq, aklla phuyu
  Qampim suyan tiqsi muyu
  Dyus kusichiq.
 8. Quri wantu Dyus purichiq
  Huk simiwan huñispalla
  Dyus churikta chaypachalla
  Wiksaykipi runakachiq
  Ukhuykipi kamakachaq
  Runap marq'an.
 9. Wayna wallpap kusip marq'an
  Pukarampa qispi punkun
  Awasqaykim, yupay unkun
  Qamtam allwiqpaq akllarqan
  Kikiykipitaq munarqan
  Runa kayta.
 10. Usachipuway kawsayta
  Purum tasqi hupaykuyway
  Dyus sisaq inkill wiwa
  Maymantañach, Aquyayta
  Usachiyman, qam mamayta
  Qatachillay.
 11. K'anchaq rawraq, suma killa
  Chiqan p'unchawpa siqaynin
  Hinantinpa suyakuynin
  Qam millaqpaq ch'uqi illa
  Mana yawyaq pampa killa
  Dyuspa llaqtan.
 12. Qamman Quya pillam paqtan
  Tukuy santokunamanta
  Llapa Angelkunamanta
  Supaypa umanta waqtan
  Allpawan tupukta t'aqtan
  sutillayki.
 13. Ñukñu ruruq chunta mallki
  Runakunap munay kallcha
  Pukay-pukay sumaq phallcha
  sut'arpu tukuchiq khallki
  T'itu wach'iq nawillayki
  Qispi wampu.
 14. Qammi kanki Qhapaq tampu
  May-may kamapas uyaylla
  Qatiqiykipaq munaylla
  Hatun sunqupas hayrampu
  K'umuykuqkunapaq llamp'u
  Wakchay khuya.
 15. Wichq'aykusqa kusi muya
  Qhapaq yayap khaynakuna
  Yupay t'ika, akllakuna
  Jesus puriqchiq uruya
  Pillqu ch'antaq k'anchaq khuya
  suyakunqay.
 16. Sapallaykin q'imikunqay
  Kanki mama, kay pachapi
  Ña wañuptiy huq pachapi
  Kusikuyman thatkikunqay
  Q'uchukayman yaykuykunqay
  Qhapaq punku.
 17. Animayta uturunku
  Qallu llullmiywan llullaspa
  Pallqu kawsayman pupaspa
  Muyupuwan ch'unku-ch'unku.
  Chayñan maywaq intuykunku
  Wantunqanpaq.
 18. Hucha supay ayqinqanpaq.
  Yanapaway kallpaykiwan
  Hinaspari wawaykiwan
  Kay wakchaykip k'aynanqanpaq
  Mana tukuq kawsanqanpaq
  Atawchaway.
 19. Quri qullqa, qullqi ch'away
  Tita yachaq, waqaychaqa
  Qhapaq mikuy aymuranqa
  Muchunqayta amachaway
  Allin kaypi samachiway
  Qispinqaypaq.
 20. Gloria kachun Dyus yayapaq
  Dyus churipaq hinallataq
  Santo Espiritu paqwantaq
  Kachun gloriya, wiñayllapaq
  Kawsaykunap, kawsayninpaq
  Kusi kachun, Amen.
 21. Manaraq pacha tiqsisqa kaptin Sapay Quya,
  Dyusninchikmi, kikinpaq akllasurqanki.
 22. Hanaq pachap kusikuynin - takina qillqasqa
  (kuraq takinalla - tawantin takinamantam)

  Runasimipi Willakuykuna, Qillqasqakuna

  Rapip qallananman


  Partitura entera de "Hanaq pachap kusikuynin" - para orquesta (PDF) - http://www.swiss-music.net/ferrier/pdf/Hanacpachap.pdf

  Native Traditions in the Postconquest World (PDF) - http://www.doaks.org/Native/trad14.pdf

  Hanacpachac cussicuinin, Primer obra polifónica impresa (¿y compuesta?) en el Nuevo Mundo - http://www.oescalada.com.ar/Hanaq.htm

  Rapip qallananman


  Last update: Jan 8, 2004. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).